My English

Ing. Hana Kosková


Vystudovala jsem Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské. Strávila jsem tři roky v Torontu v Kanadě, kde jsem působila první rok na základní škole jako dobrovolná učitelka hudby a zbylé dva roky jsem dávala soukromé hodiny na piano. Poté co jsem se vrátila do ČR, jsem se začala věnovat angličtině intenzivně. Složila jsem státní zkoušku na jazykové škole v Pardubicích a od roku 2002 vyučuji angličtinu v podnicích, firmách a také soukromě. Velmi mě tato práce baví a naplňuje, protože je tvůrčí, zábavná a smysluplná.